Asukkaana

Tainiolassa asuminen on itsenäistä ja omaehtoista, jota tuetaan sovituin palveluin. Asukkaiden avuntarve vaihtelee suuresti. Kullekin asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa arvioidaan asukkaan tarvitsema apu ja tuki arkipäivän sujumiseksi. Palvelut sovitaan yhdessä asukkaan kanssa yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioon ottaen. Tukipalveluina tarjotaan esimerkiksi apua liikkumisessa, peseytymisessä, asioimisessa sekä lääkityksen hoitamisessa. Tarvittaessa myös lääkäripalvelut.

Asukkailla on mahdollisuus syödä lounas ja päivällinen Tainiolan ruokasalissa, halutessaan ruoan voi valmistaa omassa keittiössään.

Tainiolassa asukkaat koostuvat kehitysvammaisista ja ikäihmisistä. Tarkoituksena on tukea jokaisen asukkaan omatoimisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asuminen voi olla tehostettua palveluasumista, tavallista palveluasumista tai senioriasumista.

Kehitysvammaisilla asumisen tuen pääpaino on jokapäiväisten elämäntaitojen harjaannuttamisessa ja ylläpitämisessä.